برگزاری نمایشگاه های تخصصی با رعایت و اجرای دقیق پروتکل بهداشتی در مناطق زرد و نارنجی

برگزاری نمایشگاه های تخصصی با رعایت و اجرای دقیق پروتکل بهداشتی در مناطق زرد و نارنجی

بر اساس پاسخ نامه معاون بهداشت - وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با پیگیری های فعالان صنعت نمایشگاهی، برگزای نمایشگاه های تخصصی با اجرای کامل و دقیق پروتکل بهداشتی در مناطق زرد و نارنجی بلا مانع اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران ، پیرو پیگیری و هماهنگی های بعمل آمده و همچنین جلسه مورخ 1399/9/12 کمیته امنیتی ، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا وزارت کشور ، به پیوست دستور ابلاغی شماره 3568/ 300 مورخ 1399/9/17 جناب آقای دکتر رئیسی ، معاون محترم بهداشت- وزارت ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی پیرامون چگونگی و استمرار برگزار نمایشگاه های تخصصی و با توجه به رفع مشکلات در این خصوص و در راستای سلامت مراجعین ، رعایت کامل پروتکل جامع بهداشتی صنعت نمایشگاهی با حداکثر دقت و نظارت مستمر مدیران بخش های مرتبط با برگزاری نمایشگاه ها مورد تأکید می باشد.


طبق این دستور برگزاری نمایشگاه های تخصصی با اجرای کامل و دقیق  موارد زیر بلا مانع اعلام می شود :

_ برگزاری نمایشگاه ها باید با توجه به تقسیم بندی شهرها بر اساس وضعیت شیوع ویروس کرونا ( منطقه زرد، نارنجی ، قرمز ) باشد  و ( نمایشگاه های تخصصی در گروه شغلی 2 (( بند 3 گروه 2 شغلی )) قرار دارند و در مناطق زرد و نارنجی مجاز به برگزاری می باشند) و صرفا نمایشگاه ها برای افراد تخصصی برگزار خواهد شد.

_ اجرای کامل و دقیق پروتکل بهداشتی در برگزاری نمایشگاه الزامی است.

_ رعایت فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک توسط کلیه افراد در محل برگزاری نمایشگاه الزامی است.

_ کنترل ورود شرکت کنندگان و مدعوین تخصصی با استفاده از اپلیکیشن ماسک و از طریق کد ملی افراد ( به منظور جلوگیری از ورود بیماران در دوره نقاهت و قرنطینه و افراد مشکوک و ناقل ) انجام گیرد.

_ هماهنگی و همکاری با معاونت بهداشت دانشکده / دانشگاه علوم پزشکی محل برگزاری نمایشگاه به منظور نظارت و کنترل بر حسن اجرای پروتکل های بهداشتی